Jak ocenić niedożywienie?

Test NRS 2002 – OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STANEM ODŻYWIENIA

To kwestionariusz przeznaczony dla osób dorosłych. Składa się z dwóch części.

 • pierwsza część kwestionariusza ocenia pogorszenie stanu odżywienia:
  Przy braku pogorszenia stanu odżywienia – 0 pkt. W takim przypadku należy powtórzyć ten etap po 7 dniach.
  Lekkie pogorszenie to 1 pkt., średnie – 2 pkt., a ciężkie – 3 pkt.
  Po uzyskaniu choćby jednego punktu, należy przejść do kolejnej części kwestionariusza.
 • druga część kwestionariusza ocenia nasilenie choroby oraz zapotrzebowanie energetyczne:
  Przy zwykłym zapotrzebowaniu i braku nasilenia chorób – 0 pkt.
  Lekkie nasilenie choroby i lekkozwiększone zapotrzebowanie to 1 pkt., średnie – 2 pkt, a ciązkie – 3 pkt.
  W przypadku chorych w wieku powyżej 70 lat, do końcowej sumy punktów nalezy doliczyć 1 punkt.
 • Wyniki oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia:
  <3 punkty – nalezy rozważyć postępowanie zachowawcze i powtórzyć badanie za 7 dni
  ≥ 3 – wskazane jest leczenie żywieniowe

Kwestionariusz za Food Forum

Niedożywienie

Zdrowa dieta Agnieszka Leciejewska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *